top of page

จ. 01 ส.ค.

|

บ้านพระแท่น

วันเข้าพรรษา

การถวายเทียนให้แก่วัด เพื่อให้พรสงฆ์ได้ใช้ใน กิจของสงฆ์

เวลาและสถานที่

01 ส.ค. 2565 19:00

บ้านพระแท่น, 2QMQ+CWQ ตำบล พระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page