top of page

ส. 31 ธ.ค.

|

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วันสิ้นปี

สวดมนต์ข้ามปี

เวลาและสถานที่

31 ธ.ค. 2565 19:00

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง, ซอย เทศบาล 28 ตำบล ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page