top of page

ส. 16 เม.ย.

|

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วันสงกรานต์

1.ก่อพระเจดีย์ทราย 2.ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(ช่วงเช้า)และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย สรงนำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

ไม่มีการจำหน่ายตั๋ว
ดูอีเวนท์อื่น

เวลาและสถานที่

16 เม.ย. 2565 06:00 – 17 เม.ย. 2565 20:00

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง, ซอย เทศบาล 28 ตำบล ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page