top of page

อ. 01 พ.ย.

|

บ้านพระแท่น

วันออกพรรษา

ตักบาตรเทโวบริเวณพระอุโบสถ มีการอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นผู้นำแถวพระภิกษุในการออก บิณฑบาตร

เวลาและสถานที่

01 พ.ย. 2565 19:00 – 30 พ.ย. 2565 23:00

บ้านพระแท่น, 2QMQ+CWQ ตำบล พระแท่น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี 71130 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page