top of page

อ. 08 พ.ย.

|

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

วันลอยกระทง

กิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

เวลาและสถานที่

08 พ.ย. 2565 19:00

วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง , ซอย เทศบาล 28 ตำบล ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page