top of page

พฤ. 01 ธ.ค.

|

ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช

ย้อนวันวานเมืองสุพรรณ

การจัดนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ชมการแสดงแสงสีเสียงตำนานเสือร้าย ตำนานนอกกฎหมายเมืองสุพรรณ การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และงานมหกรรมอาหารอร่อย และของดีเมืองสุพรรณฯ

เวลาและสถานที่

01 ธ.ค. 2565 19:00

ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช, V33X+F5Q ตำบล เขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 72120 ประเทศไทย

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page