top of page
ค้นหา
  • TTPD3

พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ผบก.ทท.3 ตรวจเยี่ยม หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะเต่า

วันนี้ 20 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.ภพพล จักกะพาก ผบก.ทท.3 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะเต่า และข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว(TO)รอรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรายงานสถานการณ์ทั่วไปปกติและได้รับนโยบายดังนี้

1. เน้นย้ำการปฎิบัติหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเพื่อสร้างภาพลักษณ์และการปฎิบัติตนให้หน่วยอื่นเห็นความสำคัญของตำรวจท่องเที่ยวการออกตรวจแบบมีแบบแผน

2. ให้ตรวจสอบอาวุธปืนและควบคุมสภาพกำลังพลยานพาหนะและทรัพย์สินทางราชการ

3.ให้ตรวจสอบนักท่องเที่ยวในพื้นที่ว่าสัญชาติใดตรวจสอบที่พักที่กินสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหมั่นตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชน

4.ให้มีการตรวจกวดขันจับกุมยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยวสุ่มตรวจแบบบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยว

5.เน้นย้ำข้าราชการตำรวจในสังกัดห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและการพนันเด็ดขาดประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบอันเป็นแนวทางของการเป็นตำรวจมืออาชีพ

6.การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้รักสามัคคีรักในความเป็นตำรวจท่องเที่ยวใส่ใจดูแลช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

7.ให้สายตรวจออกตรวจ มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวตรวจสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวพักอาศัยหรือสถานที่ที่ชอบไปเพื่อป้องกันเหตุปรากฏการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อมิให้พวกมิจฉาชีพเข้ามาก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเด็ดขาด

8.ให้ข้าราชการตำรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานข้างเคียงให้เกิดประสิทธิภาพต่อทางข้าราชการมากที่สุด

9.ให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวทุกคนมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาชนห้ามยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด

10.ขอขอบคุณข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวทุกคนที่มีความตั้งใจในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและขอให้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท


Comments


bottom of page